Spinreact

Spinreact

Giá: Liên hệ

In Stock

So Sánh

Thông tin sản phẩm

HÓA CHẤT SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG VÀ TỰ ĐỘNG
1 1001020 ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 2×250 mL
2 41202 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 2×60 mL
3 SP1001044 BILIRUBIN T&D. DMSO. Colorimetric. 10×25 / 2×5 mL
3 1001111 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 2×150 mL
4 1001190 GLUCOSE -TR. GOD-POD. Trinder. 4×125 mL
5 1001291 TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric. 2×250 mL
6 41042 UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 1×100 mL / 1×25 mL
7 41002 URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 2×100 mL
8 1001061 CALCIUM -oC v/v. o-Cresolphtalein. Colorimetric. 2×150 mL
9 1001360 CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color. 2×150 mL
10 1001247 IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 4×50 mL
11 1001390 POTASSIUM -p. TBP-Na Method. With precipitation. 2×50 mL
12 1001380 SODIUM -p. Mg-Uranylacetate. With precipitation. 1×60 mL
13 1001092 CHOLESTEROL. CHOD-POD. Enz-Color. 4×125 mL
14 1001096 HDLc -D. Direct. Without precipitation. 1×60 mL / 1×20 mL
15 1001313 TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color. 4×125 mL
16 41246 ALP -LQ. AMP. IFCC. Kinetic optimized. 1×240 mL / 1×60 mL
17 1001050 CK-NAC. Kinetic-UV. 20×2.5 mL
18 41254 CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV. 1×60 mL / 1×15 mL
19 41292 g-GT -LQ. Carboxy substrate. 1×240 mL / 1×60 mL
20 SP41264 GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
21 SP41274 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
22 41222 LDH -LQ. IFCC. Kinetic – UV. 1×240 / 1×60 mL
23 1009020 WASHING SOLUTION FOR NEEDLES. 2×250 mL
24 SP1001020 ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10×25 mL
25 SP41201 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10×25 mL
26 MI41201 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 6×30 mL
27 SP1001044 BILIRUBIN T&D. DMSO. Colorimetric. 10×25 / 2×5 mL
28 SP1001065 CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10×25 mL
29 SP41021 CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10×25 mL
30 SP41254 CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV. 10×20 mL / 10×5 mL
31 SP41250 CK-NAC -LQ. Kinetic-UV. 10×20 mL / 10×5 mL
32 SP1001111 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 5×25 / 5×25 mL
33 SP1001117 CREATININE -TR. Enzymatic. 10×24 mL / 10×8 mL
34 930108 ETHYL ALCOHOL EIA Urine 2×21 mL/ 2×8 mL
35 SP41011 GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10×25 mL
36 SP41288 g-GT -LQ. Carboxy substrate. 10×20 mL / 10×5 mL
37 SP41264 GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
38 SP41274 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
39 SP1001096 HDLc -D. Direct. Without precipitation. 10×24 mL / 10×8 mL
40 SP1001097 HDLc -D. Direct. Without precipitation. 2×24 mL / 2×8 mL
59 43099 HbA1c (New Direct Method) . 1×15 mL/ 1x 5ml)
60 43100 HbA1c (New Direct Method) . 1×30 mL/ 1x 10ml)
61 43091 HbA1c. Glycated hemoglobin. 1×25 mL
62 3203-063 SPINLAB, system solution (1 ltr)
     

CONTROL SINH HÓA

63 43134 CRP ULTRA CALIBRATOR. 1×2 mL
64 43036 CRP ULTRA CONTROL. 1×2 mL
65 1002260 CK-NAC / CK-MB CONTROL. Human source. 4×2 mL
66 1002262 CK-NAC / CK-MB CONTROL. Human source. Low Level. 4×2 mL
67 33903 HDL/LDL CALIBRATOR. 4×1 mL
68 1002012 SPINTROL “H” CALIBRATOR. Human source. 4×3 mL
69 1002120 SPINTROL “H” NORMAL. Human source. 4×5 mL
70 1002210 SPINTROL “H” PATHOLOGICAL. Human source. 4×5 mL
71 933060 ETHYL ALCOHOL Control Calibrator/ Control (4 levels) 4×10 mL
72 1102114 ASO/CRP/RF CONTROL. Low Level. 4×1 mL
73 1102115 ASO/CRP/RF CONTROL. High Level. 4×1 mL
74 1107073 mALB TURBI CONTROL. 1×2 mL
75 43105 HbA1c -d CALIBRATOR Direct methol. 4×0.5 mL
76 43106 HbA1c – d CONTROL. Direct methol 4×0.25 mL (2 levels)
1 1001020 ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 2×250 mL
2 41202 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 2×60 mL
3 SP1001044 BILIRUBIN T&D. DMSO. Colorimetric. 10×25 / 2×5 mL
3 1001111 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 2×150 mL
4 1001190 GLUCOSE -TR. GOD-POD. Trinder. 4×125 mL
5 1001291 TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric. 2×250 mL
6 41042 UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 1×100 mL / 1×25 mL
7 41002 URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 2×100 mL
8 1001061 CALCIUM -oC v/v. o-Cresolphtalein. Colorimetric. 2×150 mL
9 1001360 CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color. 2×150 mL
10 1001247 IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 4×50 mL
11 1001390 POTASSIUM -p. TBP-Na Method. With precipitation. 2×50 mL
12 1001380 SODIUM -p. Mg-Uranylacetate. With precipitation. 1×60 mL
13 1001092 CHOLESTEROL. CHOD-POD. Enz-Color. 4×125 mL
14 1001096 HDLc -D. Direct. Without precipitation. 1×60 mL / 1×20 mL
15 1001313 TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color. 4×125 mL
16 41246 ALP -LQ. AMP. IFCC. Kinetic optimized. 1×240 mL / 1×60 mL
17 1001050 CK-NAC. Kinetic-UV. 20×2.5 mL
18 41254 CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV. 1×60 mL / 1×15 mL
19 41292 g-GT -LQ. Carboxy substrate. 1×240 mL / 1×60 mL
20 SP41264 GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
21 SP41274 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
22 41222 LDH -LQ. IFCC. Kinetic – UV. 1×240 / 1×60 mL
23 1009020 WASHING SOLUTION FOR NEEDLES. 2×250 mL
24 SP1001020 ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10×25 mL
25 SP41201 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10×25 mL
26 MI41201 AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 6×30 mL
27 SP1001044 BILIRUBIN T&D. DMSO. Colorimetric. 10×25 / 2×5 mL
28 SP1001065 CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10×25 mL
29 SP41021 CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10×25 mL
30 SP41254 CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV. 10×20 mL / 10×5 mL
31 SP41250 CK-NAC -LQ. Kinetic-UV. 10×20 mL / 10×5 mL
32 SP1001111 CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 5×25 / 5×25 mL
33 SP1001117 CREATININE -TR. Enzymatic. 10×24 mL / 10×8 mL
34 930108 ETHYL ALCOHOL EIA Urine 2×21 mL/ 2×8 mL
35 SP41011 GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10×25 mL
36 SP41288 g-GT -LQ. Carboxy substrate. 10×20 mL / 10×5 mL
37 SP41264 GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL
38 SP41274 GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV. 10×20 mL / 10×5 mL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Spinreact”

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

ƯU ĐÃI KHI MUA SỈ

ĐẶT HÀNG: 0972 341 684 ( Mr. Vinh )

GỌI NGAY: 0972 341 684 ( Mr. Vinh )

X