1

Test nhanh các loại

Giá: Liên hệ

In Stock

Xem Nhanh

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI TEST NHANH CỦA CÁC HÃNG: ACON, SD, SEROCHECK, HEALGEN, CTK, ANALYTICON, CYBOW,… CÁC TEST CHUYÊN DỤNG:RF, CRP, ASO, AFP, CRP,…

So Sánh

Thông tin sản phẩm

STT Tên hàng hóa  Hãng sản xuất Qui cách
1 HAV IgG/IgM Device SD -Hàn Quốc 25 test/kit
2 Test nhanh HBsAg 3mm ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
3 Test nhanh HBsAg 4mm ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
4 Test nhanh  HBsAg 5mm ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
5 Test nhanh  HBsAg que ( 3.5mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ 50 test/hộp
6 Test nhanh HbsAg Multil SD -Hàn Quốc 100 test/hộp
7 Test nhanh  HbsAb que (4 mm ) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
8 Test nhanh  HBeAg Cassette Healgen -Mỹ 25 test/hộp
9 Test nhanh HbeAb Cassette Healgen -Mỹ 25 test/hộp
10 Test nhanh HbcAb Cassette Healgen -Mỹ 25 test/hộp
11 Test nhanh  HCV que  ( 4 mm ) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
12 Test nhanh  HCV que  ( 3.5 mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ 50 test/hộp
13 Test nhanh HCV Multi SD -Hàn Quốc 100 test/hộp
14 Test nhanh HIV Healgen -Mỹ 25 test/hộp
15 Test nhanh HIV Multi SD -Hàn Quốc 100 test/hộp
16 Test nhanh HIV que INTEC -Trung Quốc 50 test/hộp
17 Test nhanh HIV Cassette INTEC -Trung Quốc 40 test/hộp
18 Test nhanh Hpylory Cassette ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 25 test/hộp
19 Test nhanh Hpylory que ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
20 Test nhanh Hpylory Serocheck – Mỹ 25 test/hộp
21 Test nhanh Hpylory Onsite CTK Biotech – Mỹ 30 test/hộp
22 Test nhanh Hpylory Multi SD -Hàn Quốc 100 test/hộp
23 Test nhanh HAV IgM Onsite CTK Biotech – Mỹ 30 test/hộp
24 Test nhanh HAV IgM Serocheck -Mỹ 25 test/hộp
25 Test nhanh HEV Onsite CTK Biotech – Mỹ 30 test/hộp
26 Test nhanh Syphilis que ( 4 mm ) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
27 Test nhanh Syphilis que ( 3.5mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ 50 test/hộp
28 Test nhanh Syphilis que Serocheck -Mỹ 100 test/hộp
29 Test nhanh Troponin I ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 20 test/hộp
30 Test nhanh TB lao SD -Hàn Quốc 30 test/hộp
31 Test nhanh Malaria Pf/Pv Ag SD -Hàn Quốc 25 test/hộp
32 Test nhanh Dengue IgG/IGM Onsite CTK Biotech – Mỹ 30 test/hộp
33 Test nhanh Dengue IgG/IGM SD -Hàn Quốc 25 test/hộp
34 Test nhanh Dengue Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ 30 test/hộp
35 Test nhanh Dengue NS1 Ag SD -Hàn Quốc 25 test/hộp
36 Test nhanh AFP Serocheck -Mỹ 100 test/hộp
37 Test nhanh CEA Serocheck -Mỹ 100 test/hộp
38 Test nhanh PSA Serocheck -Mỹ 100 test/hộp
39 Test nhanh Morphine/Heroin 3mm Wondfo Biotech -Mỹ 100 test/bịch
40 Test nhanh Morphine/Heroin 3mm ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
41 Test nhanh Morphine/Heroin 5mm ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
42 MET strip (Methamphetamine) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
43 AMP strip (Amphetamine ) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
44 THC strip (Bồ đà/ cần sa ) ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 50 test/hộp
45 Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-MDMA)
ACON => ABON – Mỹ +Trung Quốc 25 test/hộp
46 Test nhanh ma túy tổng hợp 4 chân Amvi- Việt Nam 25 test/hộp
47 Que thử nước tiểu 10 TS Mission ACON – Mỹ 100 test/hộp
48 Que thử nước tiểu 10 TS Teco Teco -Mỹ 100 test/hộp
49 Que thử nước tiểu 10 TS Multistix Bayer – Đức 100 test/hộp
50 Que thử nước tiểu 11TS ComBi Screen CYBOW -Hàn Quốc 100 test/hộp
51 CRP Latex (Nhiễm trùng máu ) Analyticon- Đức 100 test/hộp
52 ASO Latex (Liên cầu khuẩn β) Analyticon- Đức 100 test/hộp
53 RF Latex (Thấp Khớp ) Analyticon- Đức 100 test/hộp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Test nhanh các loại”

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

ƯU ĐÃI KHI MUA SỈ

ĐẶT HÀNG: 0972 341 684 ( Mr. Vinh )

GỌI NGAY: 0972 341 684 ( Mr. Vinh )

X